SEAN là gì? Ý nghĩa của từ sean - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 15 tháng 5, 2021

SEAN là gì? Ý nghĩa của từ sean

SEAN là gì ?

SEAN là “Student Education Association of Nebraska” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SEAN

SEAN có nghĩa “Student Education Association of Nebraska”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội giáo dục sinh viên của Nebraska”.

SEAN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SEAN là “Student Education Association of Nebraska”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến SEAN:
+ DCOM: Digital Commerce Association (Hiệp hội thương mại kỹ thuật số).
+ BEA: Broadcast Education Association (Hiệp hội giáo dục phát thanh).
+ NONA: North Okanagan Neurological Association (Hiệp hội thần kinh Bắc Okanagan).
...

Post Top Ad