TMS là gì? Ý nghĩa của từ tms - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 23 tháng 5, 2021

TMS là gì? Ý nghĩa của từ tms

TMS là gì ?

TMS là “Transportation Management System” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TMS

TMS có nghĩa “Transportation Management System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống quản lý vận tải”.

TMS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TMS là “Transportation Management System”.

Một số kiểu TMS viết tắt khác:
+ Transcranial Magnetic Stimulation: Kích thích từ trường xuyên sọ.
+ Training Management System: Hệ thống quản lý đào tạo.
+ Tape Management System: Hệ thống quản lý băng.
+ Tension Myositis Syndrome: Hội chứng viêm cơ căng thẳng.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TMS:
+ PTS: Post-Thrombotic Syndrome (Hội chứng sau huyết khối).
+ PT: Physical Training (Rèn luyện thể chất).
+ SIS: Second-impact syndrome (Hội chứng tác động thứ hai).
+ MES: Musical Ear Syndrome (Hội chứng tai nghe nhạc).
+ MPL: Magnetic Path Length (Chiều dài đường dẫn từ).
...

Post Top Ad