MBD là gì? Ý nghĩa của từ mbd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 23 tháng 5, 2021

MBD là gì? Ý nghĩa của từ mbd

MBD là gì ?

MBD là “Model-Based Design” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MBD

MBD có nghĩa “Model-Based Design”, dịch sang tiếng Việt là “Thiết kế dựa trên mô hình”.

MBD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MBD là “Model-Based Design”.

Một số kiểu MBD viết tắt khác:
+ Model-Based Definition: Định nghĩa dựa trên mô hình.
+ Metabolic Bone Disease: Bệnh xương chuyển hóa.
+ Motherboard: Bo mạch chủ.
+ Minimal Brain Dysfunction: Rối loạn chức năng não tối thiểu.

Gợi ý viết tắt liên quan đến MBD:
+ VD: Venereal disease (Bệnh hoa liễu).
+ CDO: Chief Design Officer (Giám đốc thiết kế).
+ FEED: Front-End Engineering Design (Thiết kế kỹ thuật tổng thể).
+ HID: Hardware Interface Design (Thiết kế giao diện phần cứng).
+ UCD: User-Centered Design (Thiết kế lấy người dùng làm trung tâm).
...

Post Top Ad