OMS là gì? Ý nghĩa của từ oms - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 23 tháng 5, 2021

OMS là gì? Ý nghĩa của từ oms

OMS là gì ?

OMS là “Order Management System” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ OMS

OMS có nghĩa “Order Management System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống quản lý đơn hàng”.

OMS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng OMS là “Order Management System”.

Một số kiểu OMS viết tắt khác:
+ Orbital Maneuvering System: Hệ thống điều khiển quỹ đạo.
+ Outage Management System: Hệ thống quản lý mất điện.
+ Opsoclonus Myoclonus Syndrome: Hội chứng rung giật cơ opsoclonus.
+ Oracle Management Server: Máy chủ quản lý Oracle.
+ Open Metering System: Hệ thống đo sáng mở.

Gợi ý viết tắt liên quan đến OMS:
+ OL: Open Library (Thư viện mở).
+ OBB: Open Buy Back (Mở mua lại).
+ MTO: Make To Order (Làm theo đơn đặt hàng).
+ SMB: Server Message Block (Khối thông điệp máy chủ).
+ FS: File Server (Máy chủ tệp).
...

Post Top Ad