FMS là gì? Ý nghĩa của từ fms - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 23 tháng 5, 2021

FMS là gì? Ý nghĩa của từ fms

FMS là gì ?

FMS là “Flexible Manufacturing System” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FMS

FMS có nghĩa “Flexible Manufacturing System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống sản xuất linh hoạt”.

FMS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FMS là “Flexible Manufacturing System”.

Một số kiểu FMS viết tắt khác:
+ Flight Management System: Hệ thống quản lý chuyến bay.
+ False Memory Syndrome: Hội chứng trí nhớ sai.
+ Fiber Management System: Hệ thống quản lý cáp quang.
+ Fuel Management Systems: Hệ thống quản lý nhiên liệu.
+ Facial Masculinization Surgery: Phẫu thuật nam tính hóa khuôn mặt.

Gợi ý viết tắt liên quan đến FMS:
+ MMC: Memory Management Controller (Bộ điều khiển quản lý bộ nhớ).
+ SIS: Second-impact syndrome (Hội chứng tác động thứ hai).
+ CHS: Cannabinoid hyperemesis syndrome (Hội chứng nôn do cannabinoid).
+ WS: Williams Syndrome (Hội chứng Williams).
+ AFF: Automated Flight Following (Theo dõi chuyến bay tự động).
...

Post Top Ad