VLR là gì? Ý nghĩa của từ vlr - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 18 tháng 5, 2021

VLR là gì? Ý nghĩa của từ vlr

VLR là gì ?

VLR là “Visitor Location Register” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ VLR

VLR có nghĩa “Visitor Location Register”, dịch sang tiếng Việt là “Đăng ký vị trí của khách truy cập”. Thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực mạng máy tính.

VLR là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng VLR là “Visitor Location Register”.

Một số kiểu VLR viết tắt khác:
+ Variable Lymphocyte Receptor: Biến đổi thụ thể tế bào lympho.

Gợi ý viết tắt liên quan đến VLR:
+ NRT: Net Register Tonnage (Trọng tải đăng ký ròng).
+ AOV: Arbitrary Output Variable (Biến đầu ra tùy ý).
+ SUR: Sulfonylurea Receptor (Thụ thể sulfonylurea).
+ NBV: Non-Breeding Visitor (Du khách không sinh sản).
+ CR: Control Register (Đăng ký kiểm soát).
...

Post Top Ad