VOL là gì? Ý nghĩa của từ vol - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 18 tháng 5, 2021

VOL là gì? Ý nghĩa của từ vol

VOL là gì ?

VOL là “Volume” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ VOL

VOL có nghĩa “Volume”, dịch sang tiếng Việt là “Âm lượng, quyển, tập, khối lượng”.

VOL là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng VOL là “Volume”.

Một số kiểu VOL viết tắt khác:
+ Volunteer: Tình nguyện viên.
+ Volatility: Biến động.

Gợi ý viết tắt liên quan đến VOL:
+ PVI: Positive Volume Index (Chỉ số âm lượng tích cực).
+ VD: Volume of distribution (Thể tích phân bố).
+ ABV: Alcohol By Volume (Độ cồn).
+ PVE: Partial Volume Effect (Hiệu ứng âm lượng một phần).
...

Post Top Ad