VOX là gì? Ý nghĩa của từ vox - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 18 tháng 5, 2021

VOX là gì? Ý nghĩa của từ vox

VOX là gì ?

VOX là “Voice-Operated Exchange” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ VOX

VOX có nghĩa “Voice-Operated Exchange”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ chuyển đổi hoạt động bằng giọng nói”.

VOX là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng VOX là “Voice-Operated Exchange”.

Một số kiểu VOX viết tắt khác:
+ Venus Origins Explorer: Thám hiểm nguồn gốc sao kim. Tên của một nhiệm vụ quỹ đạo.

Gợi ý viết tắt liên quan đến VOX:
+ IKE: Internet Key Exchange (Trao đổi khóa Internet).
+ ORE: Object Reuse and Exchange (Tái sử dụng và trao đổi đối tượng).
+ NEP: Needle Exchange Programme (Chương trình trao đổi kim).
+ LMX: Leader-Member Exchange (Trao đổi lãnh đạo - thành viên).
+ ATE: Automated Telephone Exchange (Tổng đài điện thoại tự động).
...

Post Top Ad