DMCS là gì? Ý nghĩa của từ dmcs - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 18 tháng 5, 2021

DMCS là gì? Ý nghĩa của từ dmcs

DMCS là gì ?

DMCS là “Dumai-Melaka Cable System” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DMCS

DMCS có nghĩa “Dumai-Melaka Cable System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống cáp Dumai-Melaka”. Tên một hệ thống cáp viễn thông dưới biển, hệ thống này nối giữa 2 quốc gia là Indonesia và Malaysia qua eo biển Malacca.

DMCS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DMCS là “Dumai-Melaka Cable System”.

Một số kiểu DMCS viết tắt khác:
+ Chlorodimethylsilane: Tên của một hợp chất hóa học, còn được gọi với tên gọi khác là dimethylchlorosilane.

Gợi ý viết tắt liên quan đến DMCS:
+ EXT: Extended File System (Hệ thống tệp mở rộng).
+ PTS: Pure Type System (Hệ thống kiểu thuần túy).
+ FS: File System (Hệ thống tệp).
+ BOS: Balance Of System (Cân bằng của hệ thống).
+ OMS: Order Management System (Hệ thống quản lý đơn hàng).
+ MTS: Microneedle Therapy System (Hệ thống trị liệu vi mô).
+ OSS: Open Sound System (Hệ thống âm thanh mở).
...

Post Top Ad