VRW là gì? Ý nghĩa của từ vrw - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 18 tháng 5, 2021

VRW là gì? Ý nghĩa của từ vrw

VRW là gì ?

VRW là “Vietnam Remote Workforce” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ VRW

VRW có nghĩa “Vietnam Remote Workforce”, dịch sang tiếng Việt là “Lực lượng lao động từ xa tại Việt Nam”.

VRW là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng VRW là “Vietnam Remote Workforce”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến VRW:
+ RCE: Remote Code Execution (Thực thi mã từ xa).
+ VYF: Vietnam Youth Federation (Liên đoàn Thanh niên Việt Nam).
+ FRAT: Functionally Remote Associates Test (Kiểm tra liên kết từ xa về mặt chức năng).
+ SRP: Secure Remote Password (Mật khẩu từ xa an toàn).
+ RIO: Remote Interface Officer (Sĩ quan giao diện từ xa).
...

Post Top Ad