VYF là gì? Ý nghĩa của từ vyf - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 17 tháng 5, 2021

VYF là gì? Ý nghĩa của từ vyf

VYF là gì ?

VYF là “Vietnam Youth Federation” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ VYF

VYF có nghĩa “Vietnam Youth Federation”, dịch sang tiếng Việt là “Liên đoàn Thanh niên Việt Nam”.

VYF là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng VYF là “Vietnam Youth Federation”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến VYF:
+ VUS: Vietnam - USA Society English Centers (Trung tâm Anh ngữ hội Việt - Mỹ).
+ AFF: ASEAN Football Federation (Liên đoàn bóng đá ASEAN).
+ TYC: Texas Youth Commission (Ủy ban Thanh niên Texas - Hoa Kỳ).
+ CYA: California Youth Authority (Cơ quan Thanh niên California - Hoa Kỳ).
+ YEP: Youth Employment Programme (Chương trình việc làm thanh niên).
...

Post Top Ad