SVC là gì? Ý nghĩa của từ svc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 17 tháng 5, 2021

SVC là gì? Ý nghĩa của từ svc

SVC là gì ?

SVC là “Static VAR Compensator” trong tiếng Anh, “Sao Vàng Chéo” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ SVC

**NGOẠI NGỮ

SVC có nghĩa “Static VAR Compensator”, dịch sang tiếng Việt là “Tụ bù tĩnh có dung lương thay đổi”. Tên thiết bị sử dụng trong việc truyền tải điện áp cao.

**VIỆT NGỮ

SVC có nghĩa “Sao Vàng Chéo” trong tiếng Việt. Dùng nhằm mục đích kêu gọi các lượt tương tác qua lại giữa người dùng với nhau trên mạng xã hội.

SVC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SVC là “Sao Vàng Chéo”, “Static VAR Compensator”.

Viết tắt SVC với nghĩa khác:

Gợi ý viết tắt liên quan đến SVC:
+ HCV: Huy chương vàng.
+ CHS: Chả hiểu sao.
+ BHV: Bảo hành vàng.
+ KS: Không sao.
+ SRAM: Static Random Access Memory (Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên tĩnh).
+ VLR: Visitor Location Register (Đăng ký vị trí của khách truy cập).
+ LSI: Large-Scale Integration (Hội nhập quy mô lớn).
...

Post Top Ad