WEE là gì? Ý nghĩa của từ wee - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 20 tháng 5, 2021

WEE là gì? Ý nghĩa của từ wee

WEE là gì ?

WEE là “Work Experience Education” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ WEE

WEE có nghĩa “Work Experience Education”, dịch sang tiếng Việt là “Giáo dục kinh nghiệm làm việc”.

WEE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng WEE là “Work Experience Education”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến WEE:
+ OBE: Out-of-Body Experience (Trải nghiệm ngoài cơ thể).
+ TNE: Transnational Education (Giáo dục xuyên quốc gia).
+ FYE: First Year Experience (Trải nghiệm năm đầu tiên).
+ OE: Overseas Experience (Kinh nghiệm ở nước ngoài).
...

Post Top Ad