AMS là gì? Ý nghĩa của từ ams - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 20 tháng 5, 2021

AMS là gì? Ý nghĩa của từ ams

AMS là gì ?

AMS là “Automated Manifest System” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ AMS

AMS có nghĩa “Automated Manifest System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống kê khai tự động”.

AMS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng AMS là “Automated Manifest System”.

Một số kiểu AMS viết tắt khác:
+ Access Method Services: Dịch vụ phương thức truy cập.
+ Accelerator Mass Spectrometry: Máy gia tốc khối phổ.

Gợi ý viết tắt liên quan đến AMS:
+ SMB: Surface Mass Balance (Cân bằng khối lượng bề mặt).
+ IM: Input Method (Phương pháp nhập).
+ UMA: Uniform Memory Access (Truy cập bộ nhớ thống nhất).
+ ADM: Arrow Diagramming Method (Phương pháp sơ đồ mũi tên).
+ ATE: Automated Telephone Exchange (Tổng đài điện thoại tự động).
...

Post Top Ad