IOSCO là gì? Ý nghĩa của từ iosco - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 20 tháng 5, 2021

IOSCO là gì? Ý nghĩa của từ iosco

IOSCO là gì ?

IOSCO là “International Organization of Securities Commissions” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ IOSCO

IOSCO có nghĩa “International Organization of Securities Commissions”, dịch sang tiếng Việt là “Tổ chức quốc tế về ủy ban chứng khoán”.

IOSCO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng IOSCO là “International Organization of Securities Commissions”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến IOSCO:
+ PTY: Tocumen International Airport (Sân bay quốc tế Tocumen).
+ USA: Uniform Securities Act (Đạo luật chứng khoán thống nhất).
+ CHS: Charleston International Airport (Sân bay quốc tế Charleston).
+ IBO: International Baccalaureate Organization (Tổ chức Tú tài Quốc tế).
+ BCI: Bat Conservation International (Bảo tồn dơi quốc tế).
...

Post Top Ad