ATE là gì? Ý nghĩa của từ ate - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 20 tháng 5, 2021

ATE là gì? Ý nghĩa của từ ate

ATE là gì ?

ATE là “Average Treatment Effect” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ATE

ATE có nghĩa “Average Treatment Effect”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệu quả điều trị trung bình”.

ATE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ATE là “Average Treatment Effect”.

Một số kiểu ATE viết tắt khác:
+ Automatic Test Equipment: Thiết bị kiểm tra tự động.
+ Automated Telephone Exchange: Tổng đài điện thoại tự động.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ATE:
+ NEP: Needle Exchange Programme (Chương trình trao đổi kim).
+ UT: Unit Test (Kiểm tra đơn vị).
+ NRT: Norm-Referenced Test (Kiểm tra tham chiếu định mức).
+ BUFF: Status effect (Hiệu ứng trạng thái).
+ ACP: Average CPU power (Công suất CPU trung bình).
...

Post Top Ad