BBB là gì? Ý nghĩa của từ bbb - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 20 tháng 5, 2021

BBB là gì? Ý nghĩa của từ bbb

BBB là gì ?

BBB là “Better Business Bureau” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BBB

BBB có nghĩa “Better Business Bureau”, dịch sang tiếng Việt là “Phòng kinh doanh tốt hơn”. Tên một tổ chức tư nhân phi lợi nhuận được thành lập năm 1912, hỗ trợ quyền lợi của người tiêu dùng. Khu vực phục vụ là ở Bắc Mỹ gồm các quốc gia Hoa Kỳ, Canada và Mexico.

BBB là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BBB là “Better Business Bureau”.

Một số kiểu BBB viết tắt khác:
+ Blood–brain barrier: Hàng rào máu não.
+ Bye Bye Bye: Chào tạm biệt.

Gợi ý viết tắt liên quan đến BBB:
+ HBR: Harvard Business Review (Tạp chí kinh doanh Harvard).
+ PP: Bye Bye (Tạm biệt).
+ B4N: Bye For Now (Tạm biệt bây giờ).
+ SMB: Small and Midsize Business (Doanh nghiệp vừa và nhỏ).
+ GBML: Good bye my love (Tạm biệt tình yêu của tôi).
...

Post Top Ad