BS là gì? Ý nghĩa của từ bs - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 20 tháng 5, 2021

BS là gì? Ý nghĩa của từ bs

BS là gì ?

BS là “Bachelor of Science” trong tiếng Anh, “Bác sĩ” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ BS

**NGOẠI NGỮ

BS có nghĩa “Bachelor of Science”, dịch sang tiếng Việt là “Cử nhân khoa học”. Tên của một bằng cử nhân được cấp sau khi kết thúc chương trình học kéo dài từ ba đến năm năm.

**VIỆT NGỮ

BS có nghĩa “Bác sĩ” trong tiếng Việt.

BS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BS là “Bác sĩ”, “Bachelor of Science”.

Viết tắt BS với nghĩa khác:
+ Building surveyor: Kiểm soát viên xây dựng.
+ British Standards: Tiêu chuẩn Anh.
+ Bullshit: Nhảm nhí.
+ Base Station: Trạm gốc.

Gợi ý viết tắt liên quan đến BS:
+ WHA: Wuhan railway station (Ga đường sắt Vũ Hán).
+ RIB: Routing Information Base (Bảng định tuyến).
+ BIO: British Informatics Olympiad (Olympic Tin học Anh).
+ LWB: Long Wheel Base (Chiều dài cơ sở bánh).
+ LSB: Linux Standard Base (Cơ sở tiêu chuẩn Linux).
...

Post Top Ad