CA là gì? Ý nghĩa của từ ca - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 20 tháng 5, 2021

CA là gì? Ý nghĩa của từ ca

CA là gì ?

CA là “Certificate Authority” trong tiếng Anh, “Công An” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ CA

**NGOẠI NGỮ

CA có nghĩa “Certificate Authority”, dịch sang tiếng Việt là “Nhà cung cấp chứng thực số”.

**VIỆT NGỮ

CA có nghĩa “Công An” trong tiếng Việt.

CA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CA là “Công An”, “Certificate Authority”.

Viết tắt CA với nghĩa khác:
+ California: Tên một tiểu bang của Hoa Kỳ.
+ Correspondence Analysis: Phân tích thư từ.
+ Cultural algorithm: Thuật toán văn hóa.
+ Conservation agriculture: Nông nghiệp bảo tồn.
+ Confidentiality agreement: Thỏa thuận bảo mật.
+ Chartered Accountant: Kế toán công chứng.
+ Chromatic aberration: Quang sai màu.
+ Cellular automaton: Tự động di động.

Gợi ý viết tắt liên quan đến CA:
+ CTXH: Công tác xã hội.
+ ATTTGT: An toàn trật tự giao thông.
+ EULA: End User License Agreement (Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối).
+ CBCC: Cán bộ công chức.
+ BCI: Bat Conservation International (Bảo tồn dơi quốc tế).
...

Post Top Ad