CRO là gì? Ý nghĩa của từ cro - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 9 tháng 6, 2021

CRO là gì? Ý nghĩa của từ cro

CRO là gì ?

CRO là “Conversion Rate Optimization” và “Croatia” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CRO

CRO có nghĩa “Conversion Rate Optimization”, dịch sang tiếng Việt là “Tối ưu hóa tỉ lệ chuyển đổi”. Thuật ngữ này thường được sử dụng trong lĩnh vực thương mại điện tử.

CRO là viết tắt của nước nào ?

CRO là nước “Croatia”, hoặc được dùng khi nói đến “Đội tuyển bóng đá quốc gia Croatia”.

CRO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CRO là “Conversion Rate Optimization”.

Một số kiểu CRO viết tắt khác:
+ Croatia: nước Croatia. Một quốc gia ở châu Âu, có tên chính thức là "Cộng hòa Croatia".
+ Credit Repair Organization: Tổ chức sửa chữa tín dụng.
+ Civil Restraint Order: Lệnh cấm dân sự.
+ Cathode-ray oscilloscope: Máy hiện sóng tia âm cực.
+ Contract Research Organization: Tổ chức nghiên cứu hợp đồng.
+ Combat Rescue Officer: Sĩ quan cứu hộ chiến đấu.
+ Chief Research Officer: Giám đốc nghiên cứu.

Gợi ý viết tắt liên quan đến CRO:
+ RRO: Regulatory Reform Officer (Cán bộ cải cách quy định).
+ ETO: Electro Technological Officer (Cán bộ kỹ thuật điện).
+ CR: Conversion Rate (Tỷ lệ chuyển đổi).
+ GSO: General Staff Officer (Tổng tham mưu trưởng).
...

Post Top Ad