MKD là gì? Ý nghĩa của từ mkd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 9 tháng 6, 2021

MKD là gì? Ý nghĩa của từ mkd

MKD là gì ?

MKD là “North Macedonia” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MKD

MKD có nghĩa “North Macedonia”, dịch sang tiếng Việt là “Bắc Macedonia”. Một quốc gia ở đông nam của châu Âu, với tên chính thức là Cộng hòa Bắc Macedonia.

MKD là viết tắt của nước nào ?

MKD là nước “Bắc Macedonia”, bên cạnh đó cũng dùng làm mã cho “Đội tuyển bóng đá quốc gia Bắc Macedonia”.

MKD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MKD là “North Macedonia”.

Một số kiểu MKD viết tắt khác:
+ Macedonian language: Ngôn ngữ Macedonian.
+ Macedonian Denar: Đồng Denar Macedonia. Tên đơn vị tiền tệ của Bắc Macedonia.
+ Mevalonate kinase deficiency: Thiếu hụt kinase mevalonate. Tên của chứng rối loạn chuyển hóa.
+ Milton Keynes Dons Football Club: Câu lạc bộ bóng đá Milton Keynes Dons. Thường được viết thành MK Dons, một CLB của Anh.

Gợi ý viết tắt liên quan đến MKD:
+ FC: Football Club (Câu lạc bộ bóng đá).
+ GEI: Gebe language (Ngôn ngữ Gebe).
+ FR: French language (Ngôn ngữ Pháp).
...

Post Top Ad