NED là gì? Ý nghĩa của từ ned - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 9 tháng 6, 2021

NED là gì? Ý nghĩa của từ ned

NED là gì ?

NED là “Netherlands” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ NED

NED có nghĩa “Netherlands”, dịch sang tiếng Việt là “Hà Lan”. Một quốc gia tại khu vực phía tây của châu Âu, giáp Đức và Bỉ.

NED là viết tắt của nước nào ?

NED là nước “Hà Lan”, và đồng thời cũng làm mã đại diện cho “Đội tuyển bóng đá quốc gia Hà Lan”.

NED là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng NED là “Netherlands”.

Một số kiểu NED viết tắt khác:
+ National Endowment for Democracy: Quỹ quốc gia hỗ trợ dân chủ. Tên một tổ chức phi lợi nhuận của chính phủ Hoa Kỳ.
+ Non-Executive Director: Giám đốc không điều hành.
+ Named Entity Disambiguation: Định hướng thực thể được đặt tên.
+ Nano-Emissive Display: Màn hình phát xạ nano.
+ No Evidence of Disease: Không có bằng chứng của bệnh.
+ National Elevation Dataset: Tập dữ liệu độ cao quốc gia. Tên một bộ dữ liệu về độ cao mặt đất của Hoa Kỳ.

Gợi ý viết tắt liên quan đến NED:
+ NR: No Reply (Không trả lời).
+ MD: Managing Director (Giám đốc điều hành).
+ NX: No Execute (Không thực thi).
...

Post Top Ad