GER là gì? Ý nghĩa của từ ger - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 11 tháng 6, 2021

GER là gì? Ý nghĩa của từ ger

GER là gì ?

GER là “Germany” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ GER

GER có nghĩa “Germany”, dịch sang tiếng Việt là “Đức”. Một quốc gia có vị trí địa lý tại Trung Âu, tên chính thức là Cộng hòa Liên bang Đức.

GER là viết tắt của nước nào ?

GER là nước “Đức”, bên cạnh đó từ này cũng được sử dụng để làm mã đại diện cho “Đội tuyển bóng đá quốc gia Đức”.

GER là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng GER là “Germany”.

Một số kiểu GER viết tắt khác:
+ German language: tiếng Đức.
+ Gross Enrolment Ratio: Tỷ lệ nhập học gộp.
+ Gastroesophageal reflux: Trào ngược dạ dày thực quản.
+ Granular Endoplasmic Reticulum: Lưới nội chất hạt.

Gợi ý viết tắt liên quan đến GER:
+ TAR: Tissue-to-air ratio (Tỷ lệ mô trên không khí).
+ ES: Spanish language (Ngôn ngữ Tây Ban Nha).
+ CZE: Czech language (ngôn ngữ Séc).
+ GW: Gross Weight (Trọng lượng thô).
...

Post Top Ad