FRA là gì? Ý nghĩa của từ fra - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 11 tháng 6, 2021

FRA là gì? Ý nghĩa của từ fra

FRA là gì ?

FRA là “Forward Rate Agreement” và “France” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FRA

FRA có nghĩa “Forward Rate Agreement”, dịch sang tiếng Việt là “Hợp đồng lãi suất kỳ hạn”.

FRA là viết tắt của nước nào ?

FRA là nước “Pháp” (France), và từ này đồng thời cũng làm mã đại diện cho “Đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp”.

FRA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FRA là “Forward Rate Agreement”.

Một số kiểu FRA viết tắt khác:
+ France: Pháp. Một quốc gia nằm phần lớn tại Tây Âu, có tên chính thức là Cộng hòa Pháp.
+ Fixed-radio access: Truy cập vô tuyến cố định.
+ Full Retirement Age: Đủ tuổi nghỉ hưu.
+ Fleet Reserve Association: Hiệp hội cục dự trữ hạm đội.
+ Fundamental Rights Agency: Cơ quan quyền cơ bản.
+ Federal Railroad Administration: Cục Đường sắt Liên bang. Tên một cơ quan của Hoa Kỳ.
+ Flash Recovery Area: Khu vực phục hồi Flash.

Gợi ý viết tắt liên quan đến FRA:
+ WHA: World History Association (Hiệp hội lịch sử thế giới).
+ ADM: Agency Debit Memo (Thư báo ghi nợ đại lý).
+ PSA: Production Sharing Agreement (Thỏa thuận chia sẻ sản xuất).
...

Post Top Ad