POR là gì? Ý nghĩa của từ por - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 11 tháng 6, 2021

POR là gì? Ý nghĩa của từ por

POR là gì ?

POR là “Portugal” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ POR

POR có nghĩa “Portugal”, dịch sang tiếng Việt là “Bồ Đào Nha”. Một quốc gia nằm trên bán đảo Iberia, phía tây nam của châu Âu, có tên gọi chính thức là Cộng hòa Bồ Đào Nha.

POR là viết tắt của nước nào ?

POR là nước “Bồ Đào Nha”, từ này cũng được sử dụng làm mã đại diện cho “Đội tuyển bóng đá quốc gia Bồ Đào Nha”.

POR là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng POR là “Portugal”.

Một số kiểu POR viết tắt khác:
+ Power-on reset: Đặt lại khi bật nguồn.
+ Program of Record: Chương trình bản ghi.
+ Party of the Right: Đảng cánh hữu.
+ Portland Transportation Center: Trung tâm Giao thông vận tải Portland.
+ Pori Airport: Sân bay Pori (Phần Lan).

Gợi ý viết tắt liên quan đến POR:
+ NR: Not Right (Không đúng).
+ YIP: Youth International Party (Đảng thanh niên quốc tế).
+ RNR: Right Node Raising (Nâng cao nút bên phải).
...

Post Top Ad