IDN là gì? Ý nghĩa của từ idn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 6 tháng 6, 2021

IDN là gì? Ý nghĩa của từ idn

IDN là gì ?

IDN là “Internationalized Domain Name” và “Indonesia” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ IDN

IDN có nghĩa “Internationalized Domain Name”, dịch sang tiếng Việt là “Tên miền được quốc tế hóa”.

IDN là viết tắt của nước nào ?

IDN là nước “Indonesia”, một quốc gia tại Đông Nam Á. Trong đó, IDN cũng là một mã định danh mà liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) sử dụng cho “Đội tuyển bóng đá quốc gia Indonesia”.

IDN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng IDN là “Internationalized Domain Name”.

Một số kiểu IDN viết tắt khác:
+ Indonesia.
+ International Data Number: Số dữ liệu quốc tế.
+ Identity Driven Networking: Mạng định hướng theo định danh.
+ Integrated Delivery Network: Mạng lưới phân phối tích hợp.
+ Integrated Data Network: Mạng dữ liệu tích hợp.

Gợi ý viết tắt liên quan đến IDN:
+ DAP: Domain Application Protocol.
+ DCOD: Data Cube on Demand (Khối dữ liệu theo yêu cầu).
+ IG: Integrated graphics (Đồ họa tích hợp).
+ DLP: Data Loss Prevention (Ngăn ngừa mất dữ liệu).
+ CIN: Card Identification Number (Số nhận dạng thẻ).
...

Post Top Ad