IN4 là gì? Ý nghĩa của từ in4 - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 29 tháng 5, 2021

IN4 là gì? Ý nghĩa của từ in4

IN4 là gì ?

IN4 là “Info” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ IN4

IN4 có nghĩa “Info”, dịch sang tiếng Việt là “Thông tin”. Từ info là kiểu viết không chính thức của information trong tiếng Anh, có nghĩa "thông tin". Và in4 là gì trên facebook, thật ra nó là một dạng viết tắt được cách điệu bởi từ info. Do cách đọc của "fo" tương tự như cách phát âm của "four" (số 4), nên nhiều người hay thay thế info thành in4 cho ngắn gọn.

Tóm lại in4 (hay info / information) xuất hiện trên facebook và các trang mạng xã hội chính là những "thông tin" cá nhân của một ai đó. Chúng có thể là tên tuổi, nơi sinh sống, địa chỉ, sở thích, thông tin liên lạc...

IN4 là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng IN4 là “Info”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến IN4:
+ IDEK: I Don't Even Know (Tôi thậm chí không biết).
+ NAK: Negative Acknowledge (Báo nhận phủ định).
+ NR: No Reply (Không trả lời).
+ 4Q: Fourth Quarter (Quý 4).
+ 4SHO: For Sure (Chắc chắn, dĩ nhiên).
...

Post Top Ad