UMK là gì? Ý nghĩa của từ umk - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 29 tháng 5, 2021

UMK là gì? Ý nghĩa của từ umk

UMK là gì ?

UMK là “You Must Know” trong tiếng Anh, “” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ UMK

**NGOẠI NGỮ

UMK có nghĩa “You Must Know”, dịch sang tiếng Việt là “Bạn phải biết”.

**VIỆT NGỮ

UMK có nghĩa “” trong tiếng Việt. Dùng đề cập đến sự đồng ý, giống như "ừa, ừm, vâng". Ngoài ra, nó còn có một số kiểu viết cách điệu khác như : ukm, uk, um, uhm.

UMK là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng UMK là “”, “You Must Know”.

Viết tắt UMK với nghĩa khác:
+ Ừm.

Gợi ý viết tắt liên quan đến UMK:
+ IDK: I don't know (tôi không biết).
+ UW: You're Welcome (không có chi).
+ KHTN: Khoa học tự nhiên.
+ UGH: Sound of disappointment (dùng mô phỏng âm thanh của sự thất vọng).
+ KL: Kết luận.
+ NS: Nói.
...

Post Top Ad