NGL là gì? Ý nghĩa của từ ngl - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 29 tháng 5, 2021

NGL là gì? Ý nghĩa của từ ngl

NGL là gì ?

NGL là “Natural Gas Liquids” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ NGL

NGL có nghĩa “Natural Gas Liquids”, dịch sang tiếng Việt là “Chất lỏng khí thiên nhiên”.

NGL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NGL là “Natural Gas Liquids”.

Một số kiểu NGL viết tắt khác:
+ Not Gonna Lie: Sẽ không nói dối.

Gợi ý viết tắt liên quan đến NGL:
+ NR: Not Required (Không yêu cầu).
+ RNG: Renewable Natural Gas (Khí tự nhiên tái tạo).
+ NIL: Nothing (Không có gì cả).
+ GW: Gross Weight (Trọng lượng thô).
+ GR8: Great (Tuyệt, tuyệt vời, giỏi, hay).
...

Post Top Ad