AS là gì? Ý nghĩa của từ as - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 20 tháng 10, 2021

AS là gì? Ý nghĩa của từ as

AS là gì ?

AS là “ActionScript” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ AS

AS có nghĩa “ActionScript”.

AS là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng AS là “ActionScript”.

Một số kiểu AS viết tắt khác:
+ Australia: Úc.
+ American Samoa.
+ Assam / Asom.
+ Adult swim: Bơi người lớn.
+ Assamese language: Ngôn ngữ Assam.
+ Attosecond: as.
+ Attosiemens: aS.
+ Arsenic: Asen (As).

Gợi ý viết tắt liên quan đến AS:
+ BAR: British American Racing (Đua xe Anh Mỹ).
+ IELTS: International English Language Testing System (Hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế).
+ MCDL: Model Composition Definition Language (Ngôn ngữ định nghĩa thành phần mô hình).
+ NANP: North American Numbering Plan (Kế hoạch đánh số Bắc Mỹ).
+ ASTM: American Society for Testing and Materials (Hiệp hội Vật liệu và Thử nghiệm Hoa Kỳ).
...

Post Top Ad