TLA là gì? Ý nghĩa của từ tla - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 20 tháng 10, 2021

TLA là gì? Ý nghĩa của từ tla

TLA là gì ?

TLA là “Three-Letter Abbreviation” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TLA

TLA có nghĩa “Three-Letter Abbreviation”, dịch sang tiếng Việt là “Viết tắt ba chữ cái”.

TLA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TLA là “Three-Letter Abbreviation”.

Một số kiểu TLA viết tắt khác:
+ Three-Letter Agency: Cơ quan ba thư.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TLA:
+ DECA: Defense Commissary Agency (Cơ quan Ủy ban Quốc phòng).
+ DLA: U.S. Defense Logistics Agency (Cơ quan Hậu cần Quốc phòng Hoa Kỳ).
+ MAS: NATO Military Agency for Standardization (Cơ quan tiêu chuẩn hóa quân sự NATO).
+ NSA: U.S. National Security Agency (Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ).
+ NACISA: NATO Communications and Information Systems Agency (Cơ quan Hệ thống Thông tin và Truyền thông NATO).
...

Post Top Ad