CGM là gì? Ý nghĩa của từ cgm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 20 tháng 10, 2021

CGM là gì? Ý nghĩa của từ cgm

CGM là gì ?

CGM là “Computer Graphics Metafile” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CGM

CGM có nghĩa “Computer Graphics Metafile”, dịch sang tiếng Việt là “Siêu tệp đồ họa máy tính”.

CGM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CGM là “Computer Graphics Metafile”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến CGM:
+ BYOC: Bring Your Own Computer (Mang theo máy tính của riêng bạn).
+ RISC: Reduced Instruction Set Computer (Máy tính Bộ hướng dẫn giảm).
+ HBCI: Home Banking Computer Interface (Giao diện máy tính ngân hàng gia đình).
+ CND: Computer Network Defence (Phòng thủ mạng máy tính).
+ FBCS: Fellow of the British Computer Society (Thành viên của Hiệp hội Máy tính Anh).
+ HTC: High Tech Computer Corporation (Tổng công ty Máy tính Công nghệ cao).
+ GXM: Matrox Graphics eXpansion Module (Mô-đun mở rộng eXpansion của Matrox Graphics).
...

Post Top Ad