CVCC là gì? Ý nghĩa của từ cvcc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 17 tháng 10, 2021

CVCC là gì? Ý nghĩa của từ cvcc

CVCC là gì ?

CVCC là “Combat Vehicle Command and Control” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CVCC

CVCC có nghĩa “Combat Vehicle Command and Control”, dịch sang tiếng Việt là “Chỉ huy và điều khiển phương tiện chiến đấu”.

CVCC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CVCC là “Combat Vehicle Command and Control”.

Một số kiểu CVCC viết tắt khác:
+ Compound Vortex Controlled Combustion: Đốt cháy điều khiển xoáy hợp chất.

Gợi ý viết tắt liên quan đến CVCC:
+ CICS: Customer Information Control System (Hệ thống kiểm soát thông tin khách hàng).
+ ASCC: Automatic Sequence Controlled Calculator (Máy tính kiểm soát trình tự tự động).
+ ACDA: Arms Control & Disarmament Agency (Cơ quan Kiểm soát và Giải trừ Vũ khí).
+ ARCENT: United States Army Central Command (Bộ chỉ huy trung tâm quân đội Hoa Kỳ).
+ NORAD: North American Aerospace Defense Command (Bộ chỉ huy Phòng thủ Hàng không Vũ trụ Bắc Mỹ).
+ TRANSCOM: U.S. Transportation Command (Bộ chỉ huy Giao thông vận tải Hoa Kỳ).
+ ICV: Infantry Carrier Vehicle (Xe chở bộ binh).
...

Post Top Ad