VISCII là gì? Ý nghĩa của từ viscii - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 17 tháng 10, 2021

VISCII là gì? Ý nghĩa của từ viscii

VISCII là gì ?

VISCII là “VIetnamese Standard Code for Information Interchange” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ VISCII

VISCII có nghĩa “VIetnamese Standard Code for Information Interchange”, dịch sang tiếng Việt là “Mã tiêu chuẩn VIetnamese để trao đổi thông tin”.

VISCII là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng VISCII là “VIetnamese Standard Code for Information Interchange”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến VISCII:
+ EOSDIS: Earth Observation Satellite Data and Information System (Hệ thống thông tin và dữ liệu vệ tinh quan sát trái đất).
+ SGML: Standard Generalized Markup Language (Ngôn ngữ đánh dấu tổng quát tiêu chuẩn).
+ MSEC: Message Security Encryption Code (Mã mã hóa bảo mật tin nhắn).
+ SCFH: Standard cubic foot per hour (Foot khối tiêu chuẩn trên giờ).
+ GIG: Global Information Grid (Lưới thông tin toàn cầu).
+ MIS: Management Information Systems (Hệ thống quản lý thông tin).
+ IAFG: Information Assurance Focus Group (Nhóm tập trung vào đảm bảo thông tin).
...

Post Top Ad