FAADEZ là gì? Ý nghĩa của từ faadez - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 19 tháng 10, 2021

FAADEZ là gì? Ý nghĩa của từ faadez

FAADEZ là gì ?

FAADEZ là “Forward Area Air Defence Engagement Zone” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FAADEZ

FAADEZ có nghĩa “Forward Area Air Defence Engagement Zone”, dịch sang tiếng Việt là “Khu vực giao tranh phòng không tiền phương”.

FAADEZ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FAADEZ là “Forward Area Air Defence Engagement Zone”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến FAADEZ:
+ NAAFI: Navy, Army and Air Force Institute (Viện Hải quân, Lục quân và Không quân).
+ AD: Air Defence-Andorra (Phòng không-Andorra).
+ ROZ: Restricted Operations Zone (Khu vực hoạt động bị hạn chế).
+ DRA: Defence Research Agency (Cơ quan Nghiên cứu Quốc phòng).
+ CFA: Covering Force Area (Vùng Lực lượng bao trùm).
+ THAAD: Terminal High Altitude Area Defence (Phòng thủ khu vực độ cao nhà ga).
...

Post Top Ad