PRI là gì? Ý nghĩa của từ pri - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 19 tháng 10, 2021

PRI là gì? Ý nghĩa của từ pri

PRI là gì ?

PRI là “Puerto Rico” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PRI

PRI có nghĩa “Puerto Rico”, dịch sang tiếng Việt là “Pu-éc-tô Ri-cô”.

PRI là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PRI là “Puerto Rico”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến PRI:
+ PSO: Primary Standardisation Office (Phòng Tiêu chuẩn hóa chính).
+ R&R: Rest & Relaxation (Nghỉ ngơi & Thư giãn).
+ RTA: Road traffic accident (Tai nạn giao thông đường bộ).
+ IATA: International Air Transport Association (Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế).
+ IAI: International African Institute (Viện Châu Phi Quốc tế).
...

Post Top Ad