CBUS là gì? Ý nghĩa của từ cbus - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 19 tháng 10, 2021

CBUS là gì? Ý nghĩa của từ cbus

CBUS là gì ?

CBUS là “Columbus, Ohio” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CBUS

CBUS có nghĩa “Columbus, Ohio”, dịch sang tiếng Việt là “Columbus, tiểu bang Ohio tại Mỹ”.

CBUS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CBUS là “Columbus, Ohio”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến CBUS:
+ OVC: Ohio Valley Conference (Hội nghị Thung lũng Ohio).
+ CRIPL: Consolidated Remain-In-Place List (Danh sách tại chỗ hợp nhất).
+ CRC: Chemical Rubber Company (Công ty Cao su Hóa chất).
+ BBN: Bolt, Beranek and Newman (Bolt, Beranek và Newman).
+ BSN: Body Sensor Network (Mạng cảm biến cơ thể).
+ UHRB: Ultra-High Resolution Building (Tòa nhà có độ phân giải cực cao).
+ UXO: Unexploded ordnance (Bom mìn chưa nổ).
...

Post Top Ad