FEC là gì? Ý nghĩa của từ fec - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 14 tháng 10, 2021

FEC là gì? Ý nghĩa của từ fec

FEC là gì ?

FEC là “Federal Election Commission” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FEC

FEC có nghĩa “Federal Election Commission”, dịch sang tiếng Việt là “Ủy ban bầu cử liên bang (Hoa Kỳ)”.

FEC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FEC là “Federal Election Commission”.

Một số kiểu FEC viết tắt khác:
+ Fecit.

Gợi ý viết tắt liên quan đến FEC:
+ FEAR: False Evidence Appears Real (Bằng chứng giả có thật).
+ FOAF: Friend Of A friend (Bạn của một người bạn).
+ ESV: Engineer Support Vehicle (Xe hỗ trợ kỹ sư).
+ EFTA: European Free Trade Association (Hiệp hội Thương mại Tự do Châu Âu).
+ CMT: Country Music Television (Truyền hình âm nhạc đồng quê).
+ CBR: Case-Based Reasoning (Lập luận dựa trên tình huống).
+ RTCA: Radio Technical Commission for Aeronautics (Ủy ban kỹ thuật vô tuyến hàng không).
+ AFP: Australian Federal Police (Cảnh sát Liên bang Úc).
+ FEI: Federal Executive Institute (Viện Hành pháp Liên bang).
+ FAAD: Forward Area Air Defence (Khu vực tiền phương Phòng không).
+ EDF: Eritrean Defence Forces (Lực lượng Phòng vệ Eritrean).
+ CFLCC: Coalition Forces Land Component Command (Bộ tư lệnh thành phần đất liền của lực lượng liên quân).
...

Post Top Ad