SZL là gì? Ý nghĩa của từ szl - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 14 tháng 10, 2021

SZL là gì? Ý nghĩa của từ szl

SZL là gì ?

SZL là “Swaziland lilangeni” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SZL

SZL có nghĩa “Swaziland lilangeni”, dịch sang tiếng Việt là “Đồng lilangeni Swaziland”.

SZL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SZL là “Swaziland lilangeni”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến SZL:
+ SLAC: Stanford Linear Accelerator Center (Trung tâm gia tốc tuyến tính Stanford).
+ SDI: Serial Digital Interface (Giao diện kỹ thuật số nối tiếp).
+ Z: Zetta (Zêta (Z)).
+ ZUG: Z User Group (Nhóm người dùng Z).
+ LWRC: Land Warfare Resources Corporation (Tổng công ty tài nguyên chiến tranh trên đất liền).
+ LEN: Large Extension Node (Nút mở rộng lớn).
...

Post Top Ad