WRVS là gì? Ý nghĩa của từ wrvs - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 14 tháng 10, 2021

WRVS là gì? Ý nghĩa của từ wrvs

WRVS là gì ?

WRVS là “Women's Royal Voluntary Service” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ WRVS

WRVS có nghĩa “Women's Royal Voluntary Service”, dịch sang tiếng Việt là “Dịch vụ tình nguyện của phụ nữ hoàng gia”.

WRVS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng WRVS là “Women's Royal Voluntary Service”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến WRVS:
+ MSSA: Military Selective Service Act (Đạo luật nghĩa vụ quân sự tuyển chọn).
+ ABRSM: Associated Board of the Royal Schools of Music (Hội đồng liên kết của Trường Âm nhạc Hoàng gia).
+ PBS: Public Broadcasting Service (Dịch vụ Phát thanh Công cộng).
+ USFWS: United States Fish and Wildlife Service (Dịch vụ Cá và Động vật Hoang dã Hoa Kỳ).
+ MATS: U.S. Military Air Transport Service (Dịch vụ Vận tải Hàng không Quân sự Hoa Kỳ).
+ YWCA: Young Women's Christian Association (Hiệp hội Cơ đốc nhân nữ).
+ RAA: Royal Automobile Association (Hiệp hội ô tô hoàng gia).
+ RAE: UK Royal Aircraft Establishment (Thành lập Máy bay Hoàng gia Anh).
...

Post Top Ad