KPMG là gì? Ý nghĩa của từ kpmg - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 19 tháng 10, 2021

KPMG là gì? Ý nghĩa của từ kpmg

KPMG là gì ?

KPMG là “Klynveld, Peat, Marwick, Goerdeler” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ KPMG

KPMG có nghĩa “Klynveld, Peat, Marwick, Goerdeler”, dịch sang tiếng Việt là “Klynveld, Than bùn, Marwick, Goerdeler”.

KPMG là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng KPMG là “Klynveld, Peat, Marwick, Goerdeler”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến KPMG:
+ KE: Kenya.
+ PLMBA: Phospholipid Bilayer Microarray.
+ PITA: Pain In The Ass (Đau trong mông).
+ MWC: Maritime Warfare Centre (Trung tâm tác chiến hàng hải).
+ ME: Memory Effect (Hiệu ứng bộ nhớ).
+ G8R: Gator.
+ GWS: Gulf War Syndrome (Hội chứng chiến tranh vùng Vịnh).
...

Post Top Ad