TJK là gì? Ý nghĩa của từ tjk - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 19 tháng 10, 2021

TJK là gì? Ý nghĩa của từ tjk

TJK là gì ?

TJK là “Tajikistan” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TJK

TJK có nghĩa “Tajikistan”, dịch sang tiếng Việt là “Ta-gi-ki-xtan”.

TJK là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng TJK là “Tajikistan”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TJK:
+ TIAA-CREF: Teachers Insurance and Annuity Association – College Retirement Equities Fund (Hiệp hội bảo hiểm giáo viên và hàng năm - Quỹ cổ phần hưu trí của trường đại học).
+ TOAD: Towed Optical Assessment Device (Thiết bị đánh giá quang học kéo theo).
+ JV: Joint Venture (Liên doanh).
+ JRDF: Joint Rapid Deployment Forces (Lực lượng triển khai nhanh chung).
+ KVM: Keyboard, Video, Mouse switch (Bàn phím, Video, Chuyển đổi chuột).
+ KATUSA: Korean Augmentation To United States Army (Tăng cường Triều Tiên cho Quân đội Hoa Kỳ).
...

Post Top Ad