ADAC là gì? Ý nghĩa của từ adac - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 19 tháng 10, 2021

ADAC là gì? Ý nghĩa của từ adac

ADAC là gì ?

ADAC là “Accident Data Analysis Centre” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ADAC

ADAC có nghĩa “Accident Data Analysis Centre”, dịch sang tiếng Việt là “Trung tâm phân tích dữ liệu tai nạn”.

ADAC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ADAC là “Accident Data Analysis Centre”.

Một số kiểu ADAC viết tắt khác:
+ Allgemeiner Deutscher Automobil-Club.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ADAC:
+ JALLC: Joint Analysis and Lessons Learned Centre (Trung tâm Phân tích Chung và Bài học Kinh nghiệm).
+ CESS: Centre for Earth Science Studies (Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Trái đất).
+ CSEAL: Combat Systems Engineering and Analysis Laboratory (Phòng thí nghiệm Phân tích và Kỹ thuật Hệ thống Chiến đấu).
+ CSC: Computer Security Centre (Trung tâm bảo mật máy tính).
+ EDS: Electronic Data Systems (Hệ thống dữ liệu điện tử).
...

Post Top Ad