OBS là gì? Ý nghĩa của từ obs - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 20 tháng 10, 2021

OBS là gì? Ý nghĩa của từ obs

OBS là gì ?

OBS là “Observation/Observer” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ OBS

OBS có nghĩa “Observation/Observer”, dịch sang tiếng Việt là “Quan sát / Người quan sát”.

OBS là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng OBS là “Observation/Observer”.

Một số kiểu OBS viết tắt khác:
+ Obsolete: Lỗi thời.
+ Obstacle: Trở ngại.
+ Off Balance Sheet: Bảng cân đối kế toán.
+ Optical Burst Switching: Chuyển mạch quang học.
+ Organic Brain Syndrome: Hội chứng não hữu cơ.
+ Organization Breakdown Structure: Cơ cấu phân chia tổ chức.

Gợi ý viết tắt liên quan đến OBS:
+ KEDO: Korean Peninsula Energy Development Organization (Tổ chức Phát triển Năng lượng Bán đảo Triều Tiên).
+ SOLIS: Synoptic Optical Long-term Investigations of the Sun (Các cuộc điều tra dài hạn về quang học khái quát về Mặt trời).
+ IBS: Irritable Bowel Syndrome (Hội chứng ruột kích thích).
+ FOAD: F*ck Off And Die (Mẹ kiếp và chết).
+ HKS: HyperKinetic Syndrome (Hội chứng HyperKinetic).
...

Post Top Ad