OPV là gì? Ý nghĩa của từ opv - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 19 tháng 10, 2021

OPV là gì? Ý nghĩa của từ opv

OPV là gì ?

OPV là “Offshore Patrol Vessel” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ OPV

OPV có nghĩa “Offshore Patrol Vessel”, dịch sang tiếng Việt là “Tàu tuần tra ngoài khơi”.

OPV là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng OPV là “Offshore Patrol Vessel”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến OPV:
+ FSV: Fisheries Survey Vessel (Tàu khảo sát nghề cá).
+ MCMV: Mine Counter-Measure Vessel (Tàu phản công mỏ).
+ OPI: Office of Primary Interest (Văn phòng Quyền lợi Chính).
+ ORNL: Oak Ridge National Laboratory (Phòng thí nghiệm quốc gia Oak Ridge).
+ PASA: PolyAmide, Semi-Aromatic (PolyAmide, Bán thơm).
+ PGK: Papua New Guinea kina.
+ VAT: Value-Added Tax (Thuế giá trị gia tăng).
+ VOIP: Voice Over Internet Protocol (Giao thức thoại qua Internet).
...

Post Top Ad