RADA là gì? Ý nghĩa của từ rada - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 17 tháng 10, 2021

RADA là gì? Ý nghĩa của từ rada

RADA là gì ?

RADA là “Royal Academy of Dramatic Art” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ RADA

RADA có nghĩa “Royal Academy of Dramatic Art”, dịch sang tiếng Việt là “Học viện Nghệ thuật Sân khấu Hoàng gia”.

RADA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng RADA là “Royal Academy of Dramatic Art”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến RADA:
+ FAAN: Fellow of the American Academy of Nursing (Viện sĩ của Học viện Điều dưỡng Hoa Kỳ).
+ RNAD: Royal Naval Armaments Depot (Kho vũ khí Hải quân Hoàng gia).
+ RSPCA: Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (Hiệp hội Hoàng gia về Ngăn chặn Sự tàn ác đối với Động vật).
+ MOMA: Museum of Modern Art (Bảo tàng nghệ thuật hiện đại).
+ LACMA: Los Angeles County Museum of Art (Bảo tàng nghệ thuật hạt Los Angeles).
+ DDT: Dramatic Dream Team.
+ RUSI: Royal United Services Institute for Defence Studies (Viện nghiên cứu quốc phòng Royal United Services Institute).
...

Post Top Ad