SAW là gì? Ý nghĩa của từ saw - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 15 tháng 10, 2021

SAW là gì? Ý nghĩa của từ saw

SAW là gì ?

SAW là “Surface Acoustic Wave” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SAW

SAW có nghĩa “Surface Acoustic Wave”, dịch sang tiếng Việt là “Sóng âm”.

SAW là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SAW là “Surface Acoustic Wave”.

Một số kiểu SAW viết tắt khác:
+ Squad Automatic Weapon: Vũ khí tự động Squad.
+ Submerged Arc Welding: Hàn hồ quang chìm.

Gợi ý viết tắt liên quan đến SAW:
+ AMFRS: Automatic Multisensor Feature-based Recognition System (Hệ thống nhận dạng dựa trên tính năng đa cảm biến tự động).
+ NWOBHM: New wave of British heavy metal (Làn sóng kim loại nặng mới của Anh).
+ HAW: Heavy Antitank Weapon (Vũ khí chống tàu hạng nặng).
+ SACF: Semi Automatic Capsule Filler (Bộ nạp viên nang bán tự động).
+ ALS: Automatic Landing System (Hệ thống hạ cánh tự động).
+ MRGW: Medium-Range Guided Weapon (Vũ khí dẫn đường tầm trung).
...

Post Top Ad