FOIA là gì? Ý nghĩa của từ foia - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 15 tháng 10, 2021

FOIA là gì? Ý nghĩa của từ foia

FOIA là gì ?

FOIA là “Freedom of Information Act” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FOIA

FOIA có nghĩa “Freedom of Information Act”, dịch sang tiếng Việt là “Hành động tự do thông tin”.

FOIA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FOIA là “Freedom of Information Act”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến FOIA:
+ CCIR: Commander's Critical Information Requirement (Yêu cầu Thông tin Quan trọng của Chỉ huy).
+ CAA: Clean Air Act (Một luật của Mỹ dùng để kiểm soát ô nhiễm không khí trong nước).
+ AFD: Alliance for Freedom and Democracy (Liên minh vì Tự do và Dân chủ).
+ NESDIS: National Environmental Satellite, Data and Information Service (Dịch vụ vệ tinh, dữ liệu và thông tin môi trường quốc gia).
+ TIM: Technical Information Memorandum (Bản ghi nhớ thông tin kỹ thuật).
+ NFA: National Firearms Act (Đạo luật về súng quốc gia).
+ FBIS: Foreign Broadcast Information Service (Dịch vụ thông tin phát sóng nước ngoài).
+ IVIS: Inter-Vehicle Information System (Hệ thống thông tin liên phương tiện).
...

Post Top Ad