SHORAD là gì? Ý nghĩa của từ shorad - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 16 tháng 10, 2021

SHORAD là gì? Ý nghĩa của từ shorad

SHORAD là gì ?

SHORAD là “Short Range Air Defence” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SHORAD

SHORAD có nghĩa “Short Range Air Defence”, dịch sang tiếng Việt là “Phòng không tầm ngắn”.

SHORAD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SHORAD là “Short Range Air Defence”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến SHORAD:
+ SEAD: Suppression of Enemy Air Defence (Đàn áp đối phương trên không).
+ ALTACS: Automated decision Logic Tactical Air Combat Simulation (Quyết định tự động Mô phỏng chiến thuật trên không logic chiến thuật).
+ IR: Iran Air.
+ SMS: Short Message Service (Dịch vụ tin nhắn ngắn).
+ AADC: Area Air Defense Commander (Tư lệnh Phòng không Khu vực).
+ ATO: Air Tasking Order (Lệnh Nhiệm vụ Hàng không).
+ WASP: Short form of WAAAAP (Dạng ngắn của WAAAAP).
...

Post Top Ad