TAJ là gì? Ý nghĩa của từ taj - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 19 tháng 10, 2021

TAJ là gì? Ý nghĩa của từ taj

TAJ là gì ?

TAJ là “Tom and Jerry” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TAJ

TAJ có nghĩa “Tom and Jerry”, dịch sang tiếng Việt là “Tom và Jerry”.

TAJ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TAJ là “Tom and Jerry”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TAJ:
+ TF: French Southern Territories (Lãnh thổ phía Nam thuộc Pháp).
+ TWD: Taiwan dollar (Đô la Đài Loan).
+ ATGM: Anti-Tank Guided Missile (Tên lửa dẫn đường chống tăng).
+ ACA: A Current Affair (Mối quan hệ hiện tại).
+ JV: Joint Venture (Liên doanh).
+ JABODETABEK: Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi.
...

Post Top Ad